26 Haziran 2011 Pazar

Coğrafi Bilgi Sistemleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlar aracılığıyla haritaların nüfus, sosyo ekonomik statü, hane halkı bilgileri vb istatistiklerle harmanlanarak kurum ve kuruluşların yeni pazarlara giriş stratejilerini belirlemek konusunda karar alma mekanizmalarını destekleyici çıktılar sağlayan uygulamalar bütünü olarak tanımlanabilir. Ülkemiz için çok eski olmasa da küresel anlamda henüz yeni bir sektör olduğu söylenebilir.

Amerika'da adresleme sistemi ve sosyo ekonomik statü çalışmalarının mahalle bazında yapılabiliyor olması gibi kriterler sayesinde CBS'nin en sağlıklı veriler üretebildiği ülke olarak öne çıkmaktadır. GIS şirketi Amerikanın en önde gelen CBS uygulamaları şirketi olarak sitesinden yayınlamakta olduğu örnek haritaları kullanarak bu alanda ne kadar ilerlemiş olduklarını görebilirsiniz.

Örnek vermek gerekirse hızlı tüketim ürünlerinde bir zincir mağaza ağı oluşturmak istediğinizde CBS sayesinde Perakende Ticaret Alanları (PTA) analizleri sayesinde bir firma bulunması gereken lokasyonları tespit edebiliyor, fizibilitelerini nüfus yoğunluğu ve segmentasyon gibi bilgilerede erişebildikleri için satış tahminlemelerini de daha bilinçli şekilde yapabiliyor oluyorsunuz. CBS bu sayede, 4P (product - ürün, price - fiyat, place - satış lokasyonu, promotion - pazarlama) içerisindeki iki adımı; ürün ya da hizmetin satılacağı yeri (place) ve ürünün nasıl pazarlama aktiviteleri ile desteklenebileceği (promotion); belirlenmesinde önemli katkı sağlıyor. Hatta CBS diğer iki ürün için girişimci bir şirket söz konusu olduğunda ürün ve fiyata da katkı yapan çıktıların elde edilmesinde kullanılabiliyor.

CBS alanında yapılacak bir projenin başarısının altında üç önemli kriter bulunmakta. Bunların ilk ikisi CBS firması ile ilişkiliyken sonuncusu da proje sahibi şirketle ilişkili.

Birincisi CBS altyapısının sağlıklı bir şekilde çalışıyor olması, ikincisi CBS altyapısının üstüne doğru, anlamlı, birincil ve ikincil kaynaklı istatistik bilgilerinin belirli periyotlarla yüklenmesi olarak verebilirim. Şirkete ait olan kısmı ise CBS'nin kullanımına yönelik hedeflerin doğru belirlenmesi ve bu hedefleri karşılamaya yönelik verilerin sisteme aktarılmasının sağlanması olarak belirtebilirim.

CBS hakkında daha yazacağım ama o zamana kadar böyle bir giriş ve sektör hakkında bilginiz olsun istedim.

Işınlayabilirsin Scotty...

Hiç yorum yok: