2 Aralık 2007 Pazar

Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer

"Kolay şey değildir mutluluk, kendimizde bulmak çok zor, başka yerde bulmak imkansızdır."
- *Chamfort

Bu alıntı ile ılan girişten itibaren her sayfada ayrı iddalar ile okuyucusunu düşünmeye ve kendi doğrularını kabul etmeye zorlayan bir kitap sizleri bekliyor. Her sayfasında ayrı bir konu, ayrı bir bakış yakalayacaksınız. Kitap, üç ana bölümden oluşuyor:

  1. Bir kimsenin ne olduğu üzerine,
  2. Bir kimsenin neye sahip olduğu üzerine,
  3. Bir kimsenin neyi temsil ettiği üzerine.
Bunların ardınından "Öğütler ve Özdeyişler" ile "Yaşam Çağlarının Farklılığı Üzerine" başlıklı iki ayrı bölüm geliyor.

Schopenhauer hem Batı hem Doğu Felsefeleri'ni yapılandıran isimlerden alıntılar yaparak, onların düşüncelerini kendilerinkini aktarmak için kullanıyor. Kitapın ilk üç bölümünde, kişilerin zihinsel kapasitelerinin genişliği ve toplumdan soyutlanma başarıları kadar mutlu olabileceğini anlayıtor. Garipsenebilecek bu tez, sosyal bir varlık olan insan için her ne kadar yanlış gibi gözükse de Schopenhaur her sayfa da tezini destekleyen maddeler ortaya çıkarıyor. Zihinsel yetkinlikleri yüksek olan kişilerin toplumun geneline oranla çok az sayıda oldukları, bireyin kendinden düşük seviyeli kişileri düzeltmek istemesi sonucu diğer bireylerin değişmek yerine kendi varoluşlarını tehdit altında hissetmeleri, zihinsel üstünlük sahibi kişilerin giderek toplumda hakir görülmesi, bu azınlığa mensup kişilerin sadece kendileri, yani kişilikleri ile yalnız kalıp düşündüklerinde huzura kavuşmaları gibi maddeleri, tezini desteklemekte kullanan Schopenhauer, buradan yola çıkarak mutluluğu ancak yaşamda salt mutluluk olmadığını ve mutsuz olaylara odaklanıp, onları atlatmaya hazırlık yapan kişilerin ancak huzuru bulabileceğini belirtiyor.

Schopenhauer'in kitabında yer verdiği bir kaç alıntıya burada da yer vermek istiyorum:

"Her yerde sadece kendimize emanet olduğumuzdan
Mutluluğuzu da kendimiz uapar ya da buluruz."
Oliver Goldsmith, *sayfa 25

"Mutluluk, arzu edilen sonuca ulaşan, erdemli etkinliktir."
Stobaeos, *sayfa 27

"Çoğu kez en iyi yeteneklerin
En az sayıda hayranı olmasını,
Ve dünyanın en büyük bölümünün
Kötüyü iyi sanmasını,
Her gün görüyoruz bu felaketi.
Peki nasıl korunulur bu vebadan?
Kuşkuluyum bu belanın
Dünyamızdan kovulacağından.
Yeryüzünde tek çare vardır,
Ancak son derece zordur:
Deliler bilge olmalılar;
Gelin görünki olmayacaklar.
Şeylerin değerini asla bilmez onlar,
Gözleri kapalıdır, akılları değil:
İyi olanı hiç görmediklerinden,
Sürekli överler kısıtlı olanı."
Gellert, *sayfa 101

"Başkalarını onurlandırdığımızda
Kendimizi soysuzlaştırmak zorundayız."
Goethe, *sayfa 101

"Bir dünya malı elinden gittiyse,
Üzülme buna, hiçtir o;
Ve bir dünya malı geçtiyse eline
Sevinme buna, hiçtir o.
Önünden geçer acılar ve zevkler,
Geç dünyanın önünden, hiçtir o."
Anwari Soheili, *sayfa 119

*Yaşam Bilgeliği Üzerine Aforizmalar, Arthur Schopenhauer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, Hasan Ali Yücel Klasikler Dizisi

Hiç yorum yok: