20 Ekim 2008 Pazartesi

Noktanın Sonsuzluğu, Lütfi Filiz "Fani"

Noktanın Sonsuzluğu, Lütfi Filiz'in birinci kitabı olarak tanıtılmakta kapağından. Kitabın alt başlığı: "Tasavvufta Allah, İlahi Sıfatlar, Esma-yı İlahi, Ef-ali İlahi" olarak veriliyor. Kitap Pan Yayıncılık'tan yayınlanmış. Kitap Lütfi Filiz'in hayattayken yapmış olduğu söyleşilerden derlenerek hazırlanmış bir notlar topluluğu.

Öncelikle kitapta dikkatimi çeken yerlere alıntı yapmak istiyorum:

----

Biz size şah damarınızdan daha yakınız (Kuran-ı Kerim, 50-16). Üç kişi gizli konuşmazlarki, dördüncüleri Allah kendisi olmasın; beş kişi gizli konuşmazki, altıncıları O olmasın; daha az olsunlar, daha çok olsunlar Allah onlarla beraberdir (Kuran-ı Kerim, 58-7). (sayfa 10)

Bu ikazlar rağmen Allah kimseyi korkutmaz. Korkuyu yaratan insanlardır, yani biziz. Nasıl ceza kanunun ağırlaştırılmasından suçlular korkarsa, bizde kendimizi suçlu hissettiğimiz için korkarız. Korkudan kurtulmanın yolu O'ndan uzaklaşmamak ve "yakarsan yakı ver" yahut "canımı alırsan alı ver" demekten geçer. Allah'la dost olanın korkusu kalmaz. Böyle olduğunuda Allah, "Allah'ın velileri için asla korku yoktur ve onlar mahzunda olmazlar (Kuran-ı Kerim, 10-62) diyerek ifade etmektedir. Allah suçlu kullarının dahi umutsuzluğa kapılmamaları için "Benim rahmetimden ümit kesmeyin" (Kuran-ı Kerim, 39-53) dediğine göre, insan Allah'tan değil, kendinden korkmalıdır. (sayfa 23)

An; geçmişi, hali ve geleceği, zaman ise hali ve geçmişi barındırır. Allah anda "ol" emrini vermiştir. (sayfa 25)

Hakk şerleri hayreyler / Zannetmeki gayreyler
Mevlam görelim neyler / Neylerse güzel eyler
Erzurumlu İbrahim Hakkı, (sayfa 140)

Evham cehaletten kaynaklanır. Gerçek bir mümin veya kamil, evhama kapılmaksızın, gelen derdin çaresini arayıp bulmaya çalışır. (sayfa 216)

Esma-yı Hüsna içinde dar (sıkıntı) vardır. Bu sebeple insan bir sıkıntıya düştüğü zaman bile "Allah'ın dar esması ende tecelli etti" diye düşünürek, memnun olmalıdır. Çünkü er ya da geç "O gün arz, arzdan gayrıya tebdil olunur, semalarda tek ve kahhar olan Allah'a büruz ederler" (Kuran-ı Kerim, 14-48) ayeti icabı, bunun yerini, zıttı olan ferahlık alacaktır. Zulmetten nura dönüş budur. (sayfa 247)

----

Kitabın başlangıcında verilen hadisler ve Kuran-ı Kerimden alıntılar ile an - zaman tanımları, Allah'ın önce Hz. Muhammed'i (SAV) kendisine bir ayna olarak yaratması, Dünya'nın sadece bu ayna için Allah tarafından "ol" emri ile yaratıldığı, Allah'ın sıfatları detaylı olarak anlatılmış durumda.

Kitabı Ramazan ayında okumamında bir başka keyif verdiğini söylemem gerekiyor. Her ne kadar kitap İlahi sıfatlardan itibaren biraz tekrara dönsede, akıcı olarak okunuyor. İlgilenenlere tavsiye ederim.

Hiç yorum yok: